Informatie voor cliënten

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
De praktijk is gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136. Op dit adres werken nog 17 psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. We zijn allemaal zelfstandigen, maar werken samen waar dat de kwaliteit van het werk en dus het welzijn van de cliënt ten goede komt.
Zie ook www.Boetzelaer136.nl
In mijn praktijk werk ik samen met Astrid Slingerland (psychotherapeut).

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
Communicatie
Van dinsdag tot en met donderdag ben ik telefonisch (0634108911) rechtstreeks bereikbaar tussen 14.15 - 14.45 uur.
Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken op de voicemail en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. SMS-en werkt vaak sneller. Daarnaast is het mogelijk per mail contact te zoeken.(info@bertpsychotherapeut.nl)
Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het praktijkadres bereikbaar met de lijnen 11, 16, 21, 23 en 24.

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
In het overheidsregister (BIG) sta ik geregistreerd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij de vakorganisaties (NIP, VKJP) sta ik geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog specialist en kinder- en jeugdpsychotherapeut specialist.

Jaarlijkse bijscholing op verschillende onderwerpen zorgt dat mijn kennis up to date blijft. Voor 2017 betrof dat bijscholing op gebied van EMDR, Symbooldrama, DSM V, Vroeg signalering, Sensori motore psychotherapie. Andere congressen ging over Beeld in de therapie, Creating Connections, en Intimiteit. Voor 2018 staat in ieder geval het internationale congres over Symbooldrama ,het Europees congres over EMDR en het congres klinische psychologie op het programma. Door maandelijkse deelname aan 4 intervisiegroepen kunnen behandelingen en diagnostiek in collegiaal overleg anoniem worden besproken.

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
In een therapie is het van belang dat cliënten zich gehoord voelen, zodat zij daardoor hun gedachten en gevoelens kunnen ordenen. Daarvoor is een vertrouwensrelatie met de therapeut nodig. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van het succes van een behandeling wordt bepaald door het vertrouwen in en het samenwerken tussen cliënt en psychotherapeut.
De hoop op succes en de gebuikte methode dragen ook ieder voor 15% aan het succes bij. Daarnaast hangt de uitkomst van een therapie voor 30% af van de gebeurtenissen buiten de behandeling. De gebruikte methode speelt dus slechts voor 15% een rol in het succes van een psychotherapie. Het is dan ook misleidend wanneer de keuze van de methode vooral wordt verantwoord met de uitspraak dat deze bewezen effectief ("evidencebased") is.

De vorm waarin de cliënt zich kan uitdrukken moet passen bij zijn/haar probleem, mogelijkheden en stijl. Die therapievorm kan in deze praktijk bestaan uit (cognitieve) gedragstherapie, speltherapie, en gesprekken met daarin aandacht voor emotionele en fysieke beleving. Vormen die daarbij worden gebruikt zijn: cliëntgerichte psychotherapie, focussen, symbooldrama, theraplay, speltherapie, en EMDR. Het gaat altijd om therapievormen gebaseerd op psychologische theorieën die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
Behandeling is mogelijk voor zowel kinderen als volwassenen.
Voorafgaand aan een onderzoek of behandeling worden uw vragen grondig doorgenomen. Met u wordt nagegaan welke aanvullende informatie in de vorm van diagnostiek nodig is om een goed beeld van de problematiek te krijgen.
Waar het gaat om problemen van kinderen is informatie uit de omgeving (school, gezin) waarin zij leven daarbij van groot belang.
De resultaten van een onderzoek worden besproken niet met als doel een classificatie in de vorm van een DSM-etiket te kunnen plakken maar om samen te zoeken naar verklaring van de problematiek. Vanuit een gemeenschappelijk idee over en begrip voor wat er speelt kan dan een behandelplan worden gemaakt.
Van elke cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin bevinden zich, (afhankelijk van de aard van het contact), een intake en/of onderzoeksverslag, afschriften van correspondentie, de behandelovereenkomst en aantekeningen naar aanleiding van gesprekken. U heeft als enige altijd recht op inzage in het digitale dossier. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie verstrekt aan wie dan ook.
Indien naar uw oordeel niet professioneel is gehandeld en op uw klagen niet naar tevredenheid door mij is gereageerd, kunt u een klacht indienen bij de beroepsorganisaties NIP of NVVP of de Inspectie voor de Volksgezondheid.
Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat gebruik wordt gemaakt van een beveiligde e-mail. (Zivver, Zorgmail) In het onderdeel bijlage treft u meer informatie over mijn visie op beveiliging van gegevens en een rapportage over de stand van zaken per maart 2018.

Algemeen Bereikbaarheid Deskundigheid Visie Zorgvuldigheid Kosten
Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar)
Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling die wordt vergoed door de gemeente waarin de persoon woont. Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis. Ook moet worden aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider)
Volwassenen
De zorg voor volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg.
Verzekerde zorg
Voor verzekerde zorg dient u een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts te hebben. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider onderzoek en mogelijk langere behandeling)
De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekering verzonden. Het gaat om een van te voren vastgesteld bedrag (basiszorg) of een bedrag gebaseerd op de duur van de totale behandeling (gespecialiseerde zorg)
Onverzekerde zorg
Niet alle zorg wordt in 2018 vergoed. Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed. Daarnaast moet u voor de aanpak van ieder probleem waarvoor geen DSM V code kan worden benoemd zelf betalen. Wanneer u zelf moet/wilt betalen volgt na een eerste gesprek een inzichtelijke prijsopgave voor de hoogte van de kosten van de gewenste behandeling/onderzoek. Ter indicatie treft u hier al enige prijsopgaven.
Kosten bij niet verzekerde zorg:
Intake/adviesgesprek 45 minuten    € 95,--
Intelligentieonderzoek kort€ 170,--
Intelligentieonderzoek uitgebreid€ 250,--
Behandeling 5 sessies€ 450,--
Behandeling 10 sessies€ 850,--
Eigen risico
Houdt er wel rekening mee dat bij cliënten boven de 18 jaar het eigen risico van de verzekering ook met de psychotherapiekosten wordt verrekend. Het betreft dan het jaar waarin u met de behandeling bent gestart.
Niet op afspraak
Wanneer u zonder 24 uur van te voren af te zeggen (per mail, telefoon, sms) niet op een afspraak komt wordt u € 50,-- in rekening gebracht.
Supervisie
Voor de opleiding GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsychotherapeut en de NIP-registratie "diagnostiek" ben ik bevoegd te superviseren.
Kosten voor supervisie bedragen € 95,-- per sessie van 45 minuten.
Cursussen/training
Het is mogelijk een cursus/training te verzorgen. Onderwerpen kunnen in principe gaan over die onderwerpen, die met het vak als psychotherapeut/psycholoog te maken hebben. Kosten voor het verzorgen van een training/cursus bedragen € 550,-- per dagdeel inclusief reiskosten (uitgaande van een beperkte reistijd).Wanneer welke zorg?


wanneer welke zorg

Informatie voor verwijzers

De praktijk is gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136. Op dit adres werken nog 17 psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. We werken allemaal zelfstandig, maar werken samen waar dat de kwaliteit en dus de cliënt ten goede komt. Zie ook www.Boetzelaer136.nl
In de praktijk werk ik samen met Astrid Slingerland (psychotherapeut).
Hieronder beschreven onderwerpen:
  • Bereikbaarheid voor afspraken en overleg
  • Mogelijkheden voor onderzoek en behandeling
  • Kosten in 2018

Bereikbaarheid voor afspraken en overleg
Communicatie met cliënten
Van dinsdag tot en met donderdag ben ik telefonisch (0634108911) rechtstreeks bereikbaar tussen 14.15 - 14.45 uur.
Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken op de voicemail en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. SMS-en werkt vaak sneller. Daarnaast is het mogelijk per mail contact te zoeken.(info@bertpsychotherapeut.nl).
Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het praktijkadres bereikbaar met de lijnen 11, 16, 21, 23 en 24.

Mogelijkheden voor onderzoek en behandeling
Sinds 1985 ben ik werkzaam in de GGZ zowel voor kinderen als volwassenen. Vanaf die tijd voer ik ook een eigen praktijk. Deze is geleidelijk gegroeid van 3 naar 40 uur per week.
In het overheidsregister (BIG) sta ik geregistreerd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij de vakorganisaties (NIP, VKJP) sta ik ingeschreven als kinder- en jeugdpsycholoog specialist en kinder- en jeugdpsychotherapeut specialist.
Methodiek
Mijn behandelmethoden zijn zowel klachtgericht (Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, directieve therapie), als inzicht gevend (symbooldrama, focussen, speltherapie). Aandacht voor systeemproblematiek is er via Theraplay, en mediatie-therapie.
Individuele therapie, groepstherapie ouderbegeleiding, gezinsbehandeling met jongere kinderen, oudercursussen zijn de vormen waarin dit wordt aangeboden.
Specialisme
Naast de behandeling van gedragsproblemen, angsten en stemmingsproblematiek heb ik me steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van hechtingsproblematiek, chronische traumatisering en pijnbehandeling waaronder ook hoofdpijnbehandeling. Het gaat dan om pijnklachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden.
Diagnostiek
Naast behandeling is er ook de mogelijkheid voor diagnostiek voor de leeftijd tussen 5 en 18 jaar. Het kan daarbij gaan om vragen die liggen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren, op cognitief gebied en op het terrein van de neuropsychologie.
Doelgroep
In mijn praktijk komen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Qua leeftijd is de verdeling tweederde kinderen en adolescenten en een derde volwassenen.

Kosten in 2018
Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar)
Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling die wordt vergoed door de gemeente waarin de persoon woont. Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider)
Volwassenen
De zorg voor volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg.
Verzekerde zorg
Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider onderzoek en mogelijk langere behandeling). Zie schema hierboven
De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekering verzonden. Het gaat om een van te voren vastgesteld bedrag (basiszorg) of een bedrag gebaseerd op de duur van de totale behandeling. (gespecialiseerde zorg)
Onverzekerde zorg
Niet alle zorg wordt in 2018 vergoed. Behandeling van relatieproblematiek opvoedingsvraagstukken, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed. Daarnaast moet de cliënt voor de aanpak van ieder probleem waarvoor geen DSM V code kan worden benoemd zelf betalen. Ter indicatie treft u hier al enige prijsopgaven.
Kosten bij niet verzekerde zorg:
Intake/adviesgesprek 45 minuten    € 95,--
Intelligentieonderzoek kort€ 170,--
Intelligentieonderzoek uitgebreid€ 250,--
Behandeling 5 sessies€ 450,--
Behandeling 10 sessies€ 850,--