In mijn praktijk kan ik per week maximaal 18 cliënten behandelen.
Per jaar kunnen een beperkt aantal nieuwe cliënten in behandeling worden genomen. Een wachtlijst is onontkoombaar en verschilt sterk per periode in het jaar. Er zijn regelmatig perioden dat de wachtlijst zo lang wordt dat ik geen nieuwe cliënten meer kan aannemen omdat ik niet kan voorspellen wanneer u aan de beurt bent. Ik adviseer u dan te kijken op de volgende website: www.boetzelaer136.nl, www.LVVP.nl, www.KindenJeugdHaaglanden.nl
Als u ondanks die wachtlijst toch een behandeling of onderzoek wilt, zal eerder een eerste gesprek plaats vinden, zodat u ook kunt beslissen of het zinvol en gewenst is om op mijn wachtlijst te staan. Een uitzondering bestaat voor cliënten die als gevolg van een ongeluk of eenmalig geweld klachten hebben. Zij kunnen vaak eerder behandeld zijn. Wie op de wachtlijst komt krijgt van mij wel een garantie voor welke datum ik in ieder geval de behandeling start.

Wat de huidige wachttijd betreft kan ik het volgende meedelen:

Tot 1 november heb ik een opname stop in verband met inkrimping van mijn praktijk . Daarna geldt een wachttijd van 12 weken. De behandelingswachttijd is 2 weken, afhankelijk van het benodigde diagnostisch onderzoek. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.